Studenti se specifickými poruchami učení

 

Komu jsou naše služby určeny?

 • Studentům s vývojovými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) a příp. studentům se získanými poruchami čtení a psaní.

 

Jakou podporu nabízíme studentům se specifickými poruchami učení?

 • podpora u přijímacího řízení na VŠ,
 • diagnostika specifických poruch učení (prostřednictvím DysTestu)
 • poradenství ohledně organizačních záležitostí studia,
 • asistenční služby,
 • zpřístupnění studijní literatury,
 • zajišťujeme jazykovou korekturu psaných textů,
 • půjčování pomůcek (PC, diktafon),
 • doporučení k úpravě formy výuky a zkoušení,
 • poradenství pedagogům.

 

Jaké jsou podmínky podpory pro studenty se specifickými poruchami učení?

 • Možnost stát se klientem Centra je zcela dobrovolná a závisí pouze na Vašem osobním uvážení, zda po dobu studia budete využívat nějakou z nabízených variant podpory.
 • V případě navázání spolupráce jsou veškeré další aktivity koordinovány prostřednictvím příslušného koordinátora Centra, který bude zajišťovat naplnění Vašich specifických potřeb a bude usilovat o zajištění rovných příležitostí a maximálního studijního komfortu s důrazem na individuální potřeby každého klienta.
 • Služby, které Centrum poskytuje (mimo sebeobsluhu a volnočasové aktivity), nejsou zpoplatněny, jsou poskytovány zdarma.

 

Koordinátor pro studenty se specifickými poruchami učení na Právnické, Lékařské a Filozofické fakultě UPOL

PhDr. Renata Mlčáková, Ph.D., e-mail: renata.mlcakova@upol.cz

 

Koordinátor pro studenty se specifickými poruchami učení na Přírodovědecké fakultě, Pedagogické fakultě,  Cyrilometodějské teologické fakultě a Fakultě zdravotnických věd UPOL

Mgr. Zuzana Melounová, e-mail: zuzana.melounova01@upol.cz

 

Koordinátor pro studenty se specifickými poruchami učení na Fakultě tělesné kultury UPOL

Mgr. Lucie Ješinová, e-mail: lucie.jesinova@upol.cz

 

Speciální pedagog

Mgr. Lucie Flekačová, e-mail: lucie.flekacova01@upol.cz