Studenti se sluchovým postižením

Komu jsou naše služby určeny?

 • Studentům se sluchovým postižením – uživatelům mluveného jazyka.
 • Studentům se sluchovým postižením – uživatelům znakového jazyka.

 

Jakou podporu nabízíme studentům se sluchovým postižením?

 • Tlumočení do českého znakového jazyka (příp. znakované češtiny)
 • Orální tlumočení
 • Zápis/přepis přednášek
 • Přepis přednášek z audionahrávek
 • Stylistické služby
 • Individuální výuka, případně doučování cizích jazyků
 • Konzultační činnost (s vyučujícími, s pracovníky studijních oddělení, s dalšími pracovníky, s rodiči, se studenty)
 • Pomoc při vypracování individuálního studijního plánu
 • Školení STAGu a úvodní instrukce ke studiu
 • Půjčování pomůcek

 

Jaké jsou podmínky podpory pro studenty se sluchovým postižením?

 • Možnost stát se klientem Centra je zcela dobrovolná a závisí pouze na Vašem osobním uvážení, zda po dobu studia budete využívat nějakou z nabízených variant podpory.
 • V případě navázání spolupráce jsou veškeré další aktivity koordinovány prostřednictvím příslušného koordinátora Centra, který bude zajišťovat naplnění Vašich specifických potřeb a bude usilovat o zajištění rovných příležitostí a maximálního studijního komfortu s důrazem na individuální potřeby každého klienta.
 • Služby, které Centrum poskytuje (mimo sebeobsluhu a volnočasové aktivity), nejsou zpoplatněny, jsou poskytovány zdarma.

Dokumenty ke stažení

Koordinátor pro studenty se sluchovým postižením na všech fakultách UP mimo FTK UP

Mgr. BcA. Pavel Kučera, Ph.D., e-mail: pavel.kucera@upol.cz

 

Koordinátor pro studenty se sluchovým postižením na FTK UP

Pavlína Zendulková, e-mail: pavlina.zendulkova@upol.cz

 

Tlumočnický dispečink

Vedoucí tlumočnického dispečinku

Mgr. Kristýna Podeszwová, e-mail: kristyna.podeszwova@upol.cz

Aktuálně práce z Kanady. V případě potřeby mne prosím kontaktuje e-mailem nebo prostřednictvím WhatsApp.

 

Tlumočníci českého znakového jazyka

Bc. Jitka Augustová, e-mail: jitka.augustova@upol.cz

 

Pavlína Zendulková, e-mail: pavlina.zendulkova@upol.cz

 

Mgr. Kristýna Podeszwová, e-mail: kristyna.podeszwova@upol.cz