Studenti s omezením hybnosti a chronickým somatickým onemocněním

 

Komu jsou naše služby určeny?

 • Studentům s omezením hybnosti – s postižením dolních končetin. Studentům, kteří ke svému samostatnému pohybu nezbytně potřebují a využívají dalších osobních zařízení, ať už se jedná o opěrné hole, nebo mechanické či elektrické vozíky.
 • Studentům s omezením hybnosti – s postižením horních končetin. Studentům, u kterých je jemná motorika snížena natolik, že mají problém operativně a efektivně vykonávat činnosti, které se se studiem běžně spojují – pořizování poznámek vlastní rukou, příp. i na klávesnici, manipulace s předměty a zařízeními, které jsou nezbytné pro plnění studijních povinností (fyzické knihy, psací potřeby, přístrojovou technika atd.), příp. manipulace s předměty běžné denní potřeby.
 • Studentům s chronickým somatickým onemocněním – s onemocněním, které má dlouhé trvání (např. metabolické, onkologické, kardiovaskulární onemocnění apod.) a je spojeno s funkčními dopady na běžné aktivity studenta. Jedná se především o pravidelnou lékařskou péči spojenou se zvýšenou absencí studenta na výuce a režimovými opatřeními.

Jakou podporu nabízíme studentům s omezením hybnosti a chronickým somatickým onemocněním?

Osobní asistence

 • Zajišťujeme doprovod na výuku a jiné aktivity související se studiem (kurzy, workshopy, návštěva knihovny apod.)
 • Zajišťujeme osobní asistence v rámci sebeobsluhy (jedná se o asistenci na kolejích – osobní hygiena, oblékání, příprava jídla apod.). V těchto případech se Centrum podílí na zajištění asistence, ta je ale finančně hrazena samotným klientem.
 • Zajišťujeme doprovod na mimoškolní/volnočasové aktivity. Také v tomto případě se Centrum podílí na zajištění asistence. Je ale finančně hrazena samotným klientem.

Adaptace studijních materiálů

 • Zajišťujeme asistenty na přepis přednášek a seminářů – asistent je spolu se studentem na výuce a zapisuje nejen výklad přednášejícího, ale také průběh diskuze se studijní skupinou.
 • Nabízíme možnost audiozáznamů studijních textů (zapůjčení diktafonu).

Konzultační činnost

 • Nabízíme konzultace k přijímacím zkouškám.
 • Konzultujeme se studenty s omezením hybnosti a chronickým somatickým onemocněním, ale i se spolužáky (intaktními studenty, zprostředkováváme spolupráci mezi oběma skupinami).
 • Konzultujeme s rodinou uchazeče o studium na UP.
 • Řešíme aktuální problémové studijní záležitosti studentů s omezením hybnosti a chronickým somatickým onemocněním

Metodická pomoc, diagnostika a diferenciální diagnostika

 • Podílíme se na zpracování individuálních studijních plánů (např. v případě dlouhodobé absence vlivem lékařské péče apod.).
 • Provádíme funkční diagnostiku vlivů omezení hybnosti a chronického somatického onemocnění na studijní výkon.
 • Poskytujeme metodickou pomoc při adaptaci studijních podmínek (modifikace formy zkoušení, modifikace požadavků vzhledem k charakteru specifické potřeby, vyhovění režimovým opatřením apod.).

Školící činnost

 • Proškolujeme asistenty z řad studentů o problematice omezení hybnosti a chronického somatického onemocnění.
 • Proškolujeme pedagogické i nepedagogické pracovníky UP v Olomouci o problematice omezení hybnosti a chronického somatického onemocnění.

Jaké jsou podmínky podpory pro studenty s omezením hybnosti a chronickým somatickým onemocněním?

 • Možnost stát se klientem Centra je zcela dobrovolná a závisí pouze na Vašem osobním uvážení, zda po dobu studia budete využívat nějakou z nabízených variant podpory.
 • V případě navázání spolupráce jsou veškeré další aktivity koordinovány prostřednictvím příslušného koordinátora Centra, který bude zajišťovat naplnění Vašich specifických potřeb a bude usilovat o zajištění rovných příležitostí a maximálního studijního komfortu s důrazem na individuální potřeby každého klienta.
 • Služby, které Centrum poskytuje (mimo sebeobsluhu a volnočasové aktivity), nejsou zpoplatněny, jsou poskytovány zdarma.

 

Koordinátor pro studenty s omezením hybnosti a chronickým somatickým onemocněním na všech fakultách UP mimo FTK UP

Mgr. Eva Urbanovská, Ph.D., e-mail: e.urbanovska@upol.cz

 

Koordinátor pro studenty s omezením hybnosti a chronickým somatickým onemocněním na FTK UP

Mgr. Lucie Ješinová, e-mail: lucie.jesinova@upol.cz

 

Dokumenty ke stažení