Studenti s jinými obtížemi (s narušenou komunikační schopností, s psychickou nemocí a dalšími)

 

Komu jsou naše služby určeny?

 • Studentům s jinou psychickou poruchou či onemocněním,
 • Studentům s naroušenou komunikační schopností.

 

Jakou podporu nabízíme studentům s jinými obtížemi?

 • podpora u přijímacího řízení na VŠ,
 • poradenství ohledně organizačních záležitostí studia,
 • asistenční služby,
 • půjčování pomůcek (PC, diktafon),
 • doporučení k úpravě formy výuky a zkoušení,
 • pro studenty s narušenou komunikační schopností zajištění logopedické asistence,
 • pro studenty s narušenou komunikační schopností zajištění logopedické diagnostiky,
 • individuální výuka,
 • časová kompenzace,
 • prostorová orientace,
 • poradenství pedagogům.

 

Jaké jsou podmínky podpory pro studenty s jinými obtížemi?

 • Možnost stát se klientem Centra je zcela dobrovolná a závisí pouze na Vašem osobním uvážení, zda po dobu studia budete využívat nějakou z nabízených variant podpory.
 • V případě navázání spolupráce jsou veškeré další aktivity koordinovány prostřednictvím příslušného koordinátora Centra, který bude zajišťovat naplnění Vašich specifických potřeb a bude usilovat o zajištění rovných příležitostí a maximálního studijního komfortu s důrazem na individuální potřeby každého klienta.
 • Služby, které Centrum poskytuje (mimo sebeobsluhu a volnočasové aktivity), nejsou zpoplatněny, jsou poskytovány zdarma.

 

Koordinátor pro studenty s narušenou komunikační schopností

PhDr. Renata Mlčáková, Ph.D., e-mail: renata.mlcakova@upol.cz

 

Koordinátor pro studenty s jinými obtížemi na FTK UP

Mgr. Lucie Ješinová, e-mail: lucie.jesinova@upol.cz

 

Koordinátor pro studenty s psychickým onemocněním

Mgr. Monika Smolíková, e-mail: monika.smolikova@upol.cz

 

Dokumenty ke stažení

Manuál podpory studentů s psychickým onemocněním na vysoké škole