Studenti se zrakovým postižením

 

Co by vás v souvislosti se studentem se zrakovým postižením nemělo zaskočit?

Jedním z primárních a současně nejmarkantnějších problémů spojených se zrakovým postižením jsou limity v orientaci v prostředí, které mohou negativně ovlivnit samostatnost studenta, případně i jeho dochvilnost či flexibilitu při změně prostředí.

Se zrakovým postižením souvisí významný informační deficit, který se nejčastěji projevuje nemožností pracovat s běžnými materiály a potřebou jejich modifikace do zvětšené podoby, do Braillova písma, do elektronické podoby či do podoby reliéfní grafiky. Informační deficit může současně souviset i s menší sociální zkušeností a nedostupností neverbálních informací.

Nepříjemným aspektem zrakového postižení může být i absence zrakového kontaktu.

Významným způsobem ovlivňuje výuku a plnění studijních povinností pomalejší pracovní tempo a rychlejší unavitelnost, které jsou důsledkem ztráty či omezení zrakové percepce. Důsledkem zrakového postižení je rovněž zhoršená adaptabilita na změnu podmínek, prostředí, charakteristická je rovněž citlivost na dodržování zásad zrakové hygieny.

Vzhledem k důsledkům zrakového postižení, v návaznosti na typ a stupeň postižení, je pro studenty se zrakovým postižením zpravidla charakteristická zvýšená potřeba podpory.

 

Koordinátor pro studenty se zrakovým postižením

Mgr. Hana Karunová, Ph.D., e-mail: hana.majerova@upol.cz

 

Speciální pedagog

Mgr. Lucie Flekačová, e-mail: lucie.flekacova01@upol.cz

 

Pracovníci pro digitalizaci materiálů:

Bc. Martin Herzinger, e-mail: martin.herzinger@upol.cz

Mgr. Lenka Hýblová, e-mail: lenka.hyblova@upol.cz

 

Dokumenty ke stažení

Student se zrakovým postižením na vysoké škole