Studenti s poruchou autistického spektra

 

Jak se projevují osoby s poruchou autistického spektra (resp. Aspergerovým syndromem)?

Lidé s Aspergerovým syndromem mají často problémy s navazováním vztahů, s komunikací s druhými lidmi, empatií, s porozuměním neverbální komunikaci, ironii a metaforám.

Nejistota ve vztazích a komunikaci se může u každého studenta projevovat různě. Někteří jsou tiší, struční a spíše se komunikaci vyhýbají (může se objevit i elektivní mutismus). Jiní jsou velmi komunikativní a neodhadnutým rozsahem sdělovaných informací mohou svého komunikační- ho partnera zahltit.

Někdy nedokáží přizpůsobit výklad znalostem či věku posluchače, věty mohou působit neobvykle a jejich řeč může být velmi hlasitá i v nekonfliktní situaci. Je pro ně důležité mít denní řád a režim, na který jsou zvyklí. Mají problém reagovat flexibilně na náhle vzniklé situace, neohlášené změny je mohou zneklidnit a vyvolat zvýšenou úzkost. Může se objevit nápadné, neobvyklé chování, které může okolí interpretovat i jako nevychovanost. Může se objevovat přecitlivělost na světlo, hluk nebo určité zvuky, problém s orientací na nových místech, sociální fobie, obtíže s koncentrací pozornosti (ADHD, ADD), v praktickém důsledku pak potíže s organizací studijních povinností a času.

 

Doporučení pro komunikaci se studentem s poruchou autistického spektra

  • Tito studenti mohou vyžadovat požadavky ke splnění předmětu v písemné podobě stejně tak jiné důležité informace týkající se organizace výuky.
  • Mohou potřebovat pomoc s orientací v budově, v rozvrhu. Ve výuce s nimi může být asistent. Míra pomoci asistenta závisí na konkrétních potřebách studenta a na dohodě s pedagogem.
  • Někteří studenti se nebudou zúčastňovat interaktivní výuky se spolužáky, budou upřednostňovat klasický způsob přednášky místo práce ve skupinách, jiní přistoupí na práci ve skupinách.
  • Někteří studenti mohou působit jako nevychovaní, tak to ale není. Je to dáno základními příznaky tohoto zdravotního postižení. V případě, že mnoho mluví, skáčou do řeči, mluví stále na jedno téma, zvyšují hlas až vzteky křičí stačí taktně upozornit. Někteří zase mohou být příliš tišší a mohou se bát odpovídat na otázky před spolužáky.
  • Může se stát, že se urazí nebo rozhněvají, vztáhnou si promluvu na sebe, a to zejména v případě, že nepochopí promluvu druhého (např. ironii).
  • Při zkoušení mohou vyžadovat více času na odpověď. Některým bude vyhovovat písemná forma zkoušení jiným zase ústní.
  • Někteří vyžadují standardní denní režim a řád, cítí se tak bezpečněji a jistěji. Tento fakt ale způsobuje, že se snižuje jejich schopnost reagovat flexibilně v sociálních situacích.

V případě, že Vaši výuku navštěvuje student s Aspergerovým syndromem, obraťte se prosím na nás.

Požadavky studenta vycházejí z jeho individuálních potřeb a v některých případech je nelze generalizovat.

 

Koordinátor pro studenty s poruchou autistického spektra

Mgr. Monika Smolíková, e-mail: monika.smolikova@upol.cz

 

 

Dokumenty ke stažení

Manuál podpory studentů s psychickým onemocněním na vysoké škole