Studenti s omezením hybnosti

 

Kdo je student s omezením hybnosti?

 • Student s tělesným postižením – např. dětská mozková obrna, stavy po úrazech, amputace končetin, …
 • Student s nemocí – epilepsie, diabetes, roztroušená skleróza, …
 • Student se zdravotním oslabením

U studentů s omezením hybnosti se můžeme setkat s potřebou podpory při lokomoci a sebeobsluhy. Ovlivněna může být také komunikace verbální i neverbální. U studentů s centrálními obrnami (DMO, poúrazové stavy) se můžeme setkat také se změnami v oblasti zrakových a sluchových funkcí, paměti a pozornosti.

Lokomoci, tedy přesuny z místa na místo pomáhá zajistit řada kompenzačních pomůcek a pomůcek k zajištění bezbariérovosti:

 • hole a berle
 • ortopedické vozíky
 • madla
 • rampy a lyžiny
 • plošiny (šikmé nebo vertikální) a výtahy
 • schodolez.

Ne vždy je možné využít některou z uvedených možností. V takovém případě Centrum zajišťuje podporu asistentů.

 

Doporučení pro komunikaci se studentem s omezením hybnosti

 • Respektujme možnost co nejpohodlnějšího zapojení studenta při komunikaci s dalšími lidmi – především v případě studenta na vozíku se postavíme/posadíme tak, abychom eliminovali vytáčení a vyvracení hlavy ve snaze dostat nás do zorného pole.
 • Pamatujme na to, že s námi chce komunikovat samotný student a ne jeho asistent. Neřešme tedy věci přes prostředníka.
 • Pamatujme na jiný zorný úhel pohledu člověka na vozíku. Pokud chceme na něco upozornit, můžeme se sklonit, abychom zjistili, zda je to vidět i z pohledu studenta.
 • Buďme v komunikaci taktní a respektující, ale zároveň přímí a jasní – studentům s omezením hybnosti je nepříjemná jak arogance druhých, tak bezradnost okolí, situace, kdy druzí neví, jak jednat a co dělat. Nebojme se v těchto případech zeptat, popř. upozornit na svoji nejistotu!
 • Pokud chceme člověku s omezením hybnosti pomoci, ujistěme se nejprve, zda o tuto pomoc stojí.
 • Pokud nerozumíme tomu, co nám komunikační partner sděluje, zeptejme se ho.
 • U studentů s omezením hybnosti se můžeme setkat také se sníženou srozumitelností. V těchto případech je možné využít některého ze systémů alternativní a augmentativní komunikace. Tyto systémy se obvykle dělají „na míru“ každému studentovi a je třeba se s ním seznámit v souvislosti s každým studentem zvlášť. Nechme se „zanavigovat“ samotným studentem, ve spolupráci s pracovníky Centra.

V rámci výuky se můžeme setkat s limity v oblasti pořizování zápisků a poznámek. Možným řešením je využití notebooku, diktafonu, podpory asistenta – zapisovatele nebo ofocení zápisu spolužáka.

Také studijní materiály v běžné knižní podobě nemusí být pro studenta s omezením hybnosti vždy přínosem. Studenti s těžkým omezením hybnosti horních končetin nemusí být schopni otočit stránku knihy. Pokud mají upravený počítač a jsou schopni jej využívat, mohou jim pomoci dostupné studijní materiály v elektronické podobě. 

 

Modifikaci vyžaduje také proces zkoušení:

 • Při volbě písemné formy je vhodné zvážit úroveň motoriky horních končetin a testový materiál tomu přizpůsobit – volba/kroužkování odpovědí. V případě písemného projevu doporučujeme zvážit možnost prodloužení časového limitu.
 • V řadě případů je ale třeba zvolit ústní formu zkoušení nebo využít speciálně upravený počítač. 

 

Dokumenty ke stažení

Student s omezením hybnosti na vysoké škole