Studenti s omezením hybnosti a chronickým somatickým onemocněním

 

Kdo je student s omezením hybnosti?

 • Student s omezením hybnosti – s postižením dolních končetin. Tito studenti ke svému samostatnému pohybu potřebují a využívají dalších osobních zařízení, ať už se jedná o opěrné hole, nebo mechanické či elektrické vozíky.
 • Student s omezením hybnosti – s postižením horních končetin. Tito studenti mají jemnou motoriku sníženo natolik, že mají problém operativně a efektivně vykonávat činnosti, které se se studiem běžně spojují – pořizování poznámek vlastní rukou, příp. i na klávesnici, manipulace s předměty a zařízeními, které jsou nezbytné pro plnění studijních povinností (fyzické knihy, psací potřeby, přístrojovou technika atd.), příp. manipulace s předměty běžné denní potřeby.
 • Student s chronickým somatickým onemocněním – s onemocněním, které má dlouhé trvání (např. metabolické, onkologické, kardiovaskulární onemocnění, epilepsie apod.) a je spojeno s funkčními dopady na běžné aktivity studenta. Jedná se především o pravidelnou lékařskou péči spojenou se zvýšenou absencí studenta na výuce a režimovými opatřeními.

 

Doporučení pro komunikaci se studentem s omezením hybnosti

 • Respektujme možnost co nejpohodlnějšího zapojení studenta při komunikaci s dalšími lidmi – především v případě studenta na vozíku se postavíme/posadíme tak, abychom eliminovali vytáčení a vyvracení hlavy ve snaze dostat nás do zorného pole.
 • Pamatujme na to, že s námi chce komunikovat samotný student a ne jeho asistent. Neřešme tedy věci přes prostředníka.
 • Pamatujme na jiný zorný úhel pohledu člověka na vozíku. Pokud chceme na něco upozornit, můžeme se sklonit, abychom zjistili, zda je to vidět i z pohledu studenta.
 • Buďme v komunikaci taktní a respektující, ale zároveň přímí a jasní – studentům s omezením hybnosti je nepříjemná jak arogance druhých, tak bezradnost okolí, situace, kdy druzí neví, jak jednat a co dělat. Nebojme se v těchto případech zeptat, popř. upozornit na svoji nejistotu!
 • Pokud chceme člověku s omezením hybnosti pomoci, ujistěme se nejprve, zda o tuto pomoc stojí.
 • Pokud nerozumíme tomu, co nám komunikační partner sděluje, zeptejme se ho.
 • U studentů s omezením hybnosti se můžeme setkat také se sníženou srozumitelností verbálního projevu. V těchto případech je možné využít některého ze systémů alternativní a augmentativní komunikace. Tyto systémy se obvykle dělají „na míru“ každému studentovi a je třeba se s ním seznámit v souvislosti s každým studentem zvlášť. Nechme se „zanavigovat“ samotným studentem, ve spolupráci s pracovníky Centra.

 

Doporučení pro výuku

 • V rámci výuky se můžeme setkat s limity v oblasti pořizování zápisků a poznámek. Možným řešením je využití notebooku, diktafonu, podpory asistenta – zapisovatele nebo ofocení zápisu spolužáka.
 • Také studijní materiály v běžné knižní podobě nemusí být pro studenta s omezením hybnosti vždy přínosem. Studenti s těžkým omezením hybnosti horních končetin nemusí být schopni otočit stránku knihy. Pokud mají upravený počítač a jsou schopni jej využívat, mohou jim pomoci dostupné studijní materiály v elektronické podobě. 
 • Vzhledem ke zdravotnímu stavu se u studentů setkáváme s náročnějším léčebným a rehabilitačním režimem. Tato skutečnost může zasahovat také do akademického roku – ať už výuky v rámci semestru nebo zkouškového období. Prosíme o respektování absencí, které vyplývají ze zdravotního stavu studenta. Pokud se jedná o plánovanou dlouhodobou absenci, je snahou Centra situaci řešit schválením ISP.
 • Některá chronická somatická onemocnění vyžadují režimová opatření, která je potřeba dodržovat i v rámci výuky. Může se jednat o pravidelný čas příjmu potravy, aplikace léků nebo eliminace některých vnějších vlivů (zejména v případě epilepsie) apod. Prosíme o respektování těchto režimových opatření.

 

Modifikaci vyžaduje také proces zkoušení:

 • Při volbě písemné formy je vhodné zvážit úroveň motoriky horních končetin a testový materiál tomu přizpůsobit – volba/kroužkování odpovědí. V případě písemného projevu doporučujeme zvážit možnost prodloužení časového limitu.
 • Při písemné formě zkoušky je možné využít služeb zapisovatele. V těchto případech jsou zapisovatelé poučeni o zásadách a chování v případě zápisu zkoušky, tak aby nedošlo k ovlivnění výsledku.
 • V řadě případů je ale třeba zvolit ústní formu zkoušení nebo využít speciálně upravený počítač. 

 

Koordinátor pro studenty s omezením hybnosti a chronickým somatickým onemocněním na všech fakultách UP mimo FTK UP

Mgr. Eva Urbanovská, Ph.D., e-mail: e.urbanovska@upol.cz

 

Koordinátor pro studenty s omezením hybnosti a chronickým somatickým onemocněním na FTK UP

Mgr. Lucie Ješinová, e-mail: lucie.jesinova@upol.cz

 

Dokumenty ke stažení

Student s omezením hybnosti na vysoké škole