Mateřská dovolená

Mgr. Monika Kunhartová, Ph.D. (koordinátorka pro studenty s narušenou komunikační schopností, se specifickými poruchami učení, s poruchou autistického spektra a s jinými obtížemi) je v současnosti na mateřské dovolené. 
 
Zastupují ji: 
PhDr. Renata Mlčáková, Ph.D. (studenti s narušenou komunikační schopností a se specifickými poruchami učení) (Kontakt: renata.mlcakova@upol.cz)
Mgr. Monika Smolíková (studenti s poruchou autistického spektra a s jinými obtížemi) (Kontakt: Monika.Smolikova@seznam.cz)