Nadace Světluška – informace o příspěvcích při studiu

Dobrý den, milí studenti se zrakovým postižením,

rádi bychom Vás informovali o možných příspěvcích při studiu. Organizace Světluška podporuje vzdělávání těžce zrakově postižených v každém věku, jejich cílem je zpřístupnit jak studijní materiály tak podpořit účast osob s těžkým zrakovým postižením na vzdělávání a rozvojových aktivitách.

Pro studenty máme program Vzdělávání a přístup k informacím. V tomto programu je možné podávat žádosti na následující:

  • pořízení specifických studijních pomůcek,
  • převod textů a úprava studijních materiálů,
  • školné, kurzovné,
  • ubytování (při aktivitách souvisejících se studiem),
  • přístupy do knihoven (včetně digitálních),
  • osobní asistence a průvodcovské a předčitatelské služby (při aktivitách souvisejících se studiem).

Veškeré informace o žádostech naleznete na našich stránkách zde: https://svetluska.rozhlas.cz/podpora-jednotlivcu-8099654

Pokud se budete chtít zeptat na tuto podporu, kontaktujte přímo paní Michaelu Pošvářovou (koordinátorku nadačních příspěvků) na telefonním čísle +420 734 151 309, nebo na e-mailu michaela.posvarova@rozhlas.cz

Světluška | Nadační fond Českého rozhlasu

Vinohradská 12 | 120 00  Praha 2Aktuální informace – konzultace online!

Dobrý den, milí studenti a vážení vyučující,

s ohledem na situaci a nařízení vlády ČR Vás prosíme o komunikaci s našimi koordinátory pouze prostřednictvím online podoby. Pokud je nutné s námi cokoliv konzultovat, neváhejte se na nás obrátit e-mailem. Určitě si na Vás uděláme prostor a rádi vyjdeme vystříc Vašim požadavkům a dotazum. Jednotliví koordinátoři a další zaměstnanci Vám obratem pošlou buď link na online setkání, nebo Vám zavolají, případně Vaše dotazy vyřeší prostřednictvím e-mailů.

Děkujeme za pochopení a myslíme na Vás!

Hezké dny

Tým CPSSP

 

Kurzy Centra podpory studentů se specifickými potřebami

Dobrý den, milí studenti a drazí kolegové,

rádi bychom Vám nabídli, stejně jako v loňském roce, kurzy, které pořádáme jak pro zaměstnance, tak i pro studenty. Věnují se podpoře studentů se specifickými obtížemi na vysoké škole. K jejich přihlášení můžete využít odkazy níže. Prosím, vyčkejte na potvrzovací e-mail o zařazení do kurzu (kapacita jednotlivých kurzů je limitována).

Název programu CŽV

Lektor

Termín

Čas

 

Kurzy pro studenty

Student s narušenou komunikační schopností na vysoké škole

Renata Mlčáková

8.10.2020

14:00 – 15:00

Informace + Přihlášení 

Student s omezením hybnosti a somatickým onemocněním na vysoké škole

Eva Urbanovská

6.10.2020

10:00 – 11:00

Informace + Přihlášení 

Student se sluchovým postižením na vysoké škole

Pavel Kučera

6.10.2020

12:00 – 13:00

Informace + Přihlášení 

Student s poruchou autistického spektra na vysoké škole

Monika Smolíková

7.10.2020

10:00 – 11:00

Informace + Přihlášení 

Student s psychickým onemocněním na vysoké škole

Monika Smolíková

8.10.2020

10:30 – 11:30

Informace + Přihlášení 

Student se specifickými poruchami učení na vysoké škole

Renata Mlčáková

8.10.2020

13:00 – 13:45

Informace + Přihlášení 

Kurzy pro zaměstnance

Kurz komunikace se studenty se sluchovým postižením na vysoké škole

Pavlína Zendulková

8.10. – 17.12.2020

7:30 – 10:30

Informace + Přihlášení 

Student s narušenou komunikační schopností na vysoké škole

Renata Mlčáková

8.10.2020

14:00 – 15:00

Informace + Přihlášení 

Student s omezením hybnosti a somatickým onemocněním na vysoké škole

Eva Urbanovská

6.10.2020

10:00 – 11:00

Informace + Přihlášení 

Student se sluchovým postižením na vysoké škole

Pavel Kučera

6.10.2020

12:00 – 13:00

Informace + Přihlášení 

Student s poruchou autistického spektra na vysoké škole

Monika Smolíková

7.10.2020

11:30 – 12:30

Informace + Přihlášení 

Student s psychickým onemocněním na vysoké škole

Monika Smolíková

8.10.2020

11:30 – 12:30

Informace + Přihlášení 

Student se specifickými poruchami učení na vysoké škole

Renata Mlčáková

8.10.2020

13:00 – 13:45

Informace + Přihlášení 

Těšíme se na Vás.

Tým CPSSP