Projektová činnost

Centrum v rámci své činnosti participuje na různých projektech, jako je například:

  • Rozšíření možností při přijímaní a studiu osob se specifickými vzdělávacími potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci.ESF projekt: 2012 – 2015. 
  • UniAll – Accessibility of Higher Education for Students with Special Needs.SR-ČR-Itálie. 2016-2018.
  • Inkluzivní strategie ve vztahu ke středním školám. Krajská dotace z Olomouckého kraje na rok 2016.