Děkujeme…

 

… všem pracovníkům a studentům Univerzity Palackého za výbornou spolupráci v akademickém roce 2018/2019 !

Přejeme Vám krásné léto a těšíme se na Vás v novém akademickém roce…

… tým CPSSPVyjeďte s námi na stáž!

Milé studentky, milí studenti,

léto se kvapem blíží a vaše diáře stále zejí prázdnotou? Přemýšlíte, co udělat se svým volným časem? Pak vězte, že tento e-mail je věnován právě vám. AIESEC totiž přichází s nabídkou, která vám může změnit život a pohled na celou (prozatím) modrou planetu.

Vyjeďte s námi na stáž!

Máme pro vás nekonečnou nabídku míst a možností uplatnění. Zaměstnavatelé dnes čím dál víc přihlížejí i na mimoškolní a mimopracovní aktivity uchazeče, proto je rozhodně žádoucí si s námi vylepšit životopis! Naše dobrovolnické stáže trvají 6 až 12 týdnů a můžete jet téměř kamkoli, volba je na vás. Existuje snad lepší možnost, jak poznat cizí zemi, zároveň jí pomoci bojovat s vlastními problémy a ještě u toho rozvíjet sebe samé?

Pokud vás náš e-mail zaujal, podívejte se na www.aiesec.cz a zjistěte, kde a jak můžete pomoci právě vy.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: ivana.mancikova@aiesec.cz.Studenti Univerzity Palackého na semináři o koktavosti v Praze

Dne 24. dubna 2019 se studenti Univerzity Palackého v Olomouci Bc. Filip Mikeska, Vendula Hurtová, Ivan Jurdin, Tereza Dosoudilová a Martina Doležalová pod vedením PhDr. Renaty Mlčákové, Ph.D. zúčastnili, na pozvání Národního ústavu pro vzdělávání v Praze, odborného semináře Možnosti speciálněpedagogické logopedické intervence koktavosti. Seminář byl určen pro krajské koordinátory logopedické péče ve školství a speciální pedagogy-logopedy ze speciálněpedagogických center v České republice. Celodenní seminář, jehož program připravila dr. Mlčáková, umožnil účastníkům nahlédnout na problematiku koktavosti také pohledem osob, které se s ní potýkají. Doktorka Mlčáková a přítomní studenti Univerzity Palackého představili některé oblasti, do nichž problematika koktavosti přesahuje. Pozornost se soustředila mimo jiné na možnosti speciálněpedagogické logopedické diagnostiky, terapie, prevence i podpory osob s koktavostí. Přečtěte si více…Dobrovolnictví se sdružením INEX

Dobrý den, milí studenti,

oslovila nás paní Horáková ze sdružení INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z.s. v Praze s nabídkou dobrovolnických příležitostí pro studenty se specifickými pořebami. Aktuálně hledají studenty:Nepřítomnost tlumočníků ČZJ

Tlumočení během letních prázdnin

V termínech 15. – 19. 7. a 25. a 26. 7.nebude k dispozici žádný tlumočník CPSSP z důvodů rozšiřování kvalifikace (Kurz ZJ).

Studenti, kteří budou potřebovat v této době tlumočení, prosím informujte neprodleně svého koordinátora, který Vám pomůže situaci vyřešit a případně zajistit externího tlumočníka.